Status prawny

Przedszkole Nr 8 w Opocznie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podległą Urzędowi Miejskiemu w Opocznie i działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tekst jednolity (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Uchwały Nr I/9/91 Rady Gminy i Miasta w Opocznie z dnia 25 lutego 1991r. w sprawie przejęcia finansowania przedszkoli

Statutu Przedszkola Nr 8 w Opocznie

  • Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Opoczno.
  • Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 8 w Opocznie
data: 22-12-2016
wytworzył: Kamila Michnicka
data: 22-12-2016
data: 22-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 20-10-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 735