Tryb działania

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167).
  • Statut przedszkola Nr 8 w Opocznie
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 8 w Opocznie
data: 22-12-2016
data: 22-12-2016
data: 22-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 15-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 556